Autor: Kamil Bielik

Čo je vegánstvo

Vegánstvo nie je spôsob stravovania sa. Vegánstvo je etický princíp spočívajúci v tom, že všetky živé bytosti majú rovnaké právo žiť, byť slobodné a byť ….

Prečo potrebujeme mäso?

Všetci sme vyrástli s myšlienkou, že mäso k životu potrebujeme. Je to predsa prirodzená súčasť našej stravy, ako všežravca, však? No, ak je človek skutočne ….