Kategória: Vegánstvo

Čo je vegánstvo

Vegánstvo nie je spôsob stravovania sa. Vegánstvo je etický princíp spočívajúci v tom, že všetky živé bytosti majú rovnaké právo žiť, byť slobodné a byť ….